top of page
bg2.jpg

Технології Розуміння та Прибуток

Кінцевий результат діяльності організації (системи), вона ж Мета - є Прибуток. Ця мета залежить від інтерпретації ключових слів. Змінивши їх формулювання, ми змінимо співвідношення між елементами системи. Будуть інші формули та інші дані. Зміниться спосіб досягнення Мети. Ми отримаємо інший Прибуток.

 
 
На схемі зображена основна ідея, концепція "Технології Розуміння і Прибуток". Змінюючи значення понять "Ефективність" та "Прибуток", отримуємо інші відношення, формули між елементами системи. Відповідно будуть інші Показники. Створюючи нові Концепції, нові Бізнес-моделі, інакше організується інформаційний потік та бізнес-процеси. Це призводить до збільшення Прибутку.
bottom of page