top of page
Time

"Щоб Розуміти, потрібно головне -
мати Час та Енергію для цього."
К. Кастанеда

«Ми осягаємо... незбагненне»

«Не думкам треба вчити, а мислити»

                                                                      І.Кант

Школа Розвитку Розуміння

 

Для освоєння методів Розуміння та його розвитку в Школі закладені дві основоположні Ідеї. Перша - це рух людини по рівнях Само-свідомості та оволодіння відповідними Здібностями кожного рівня. Друга Ідея - це Втілення їх у Практичній діяльності. Це дає можливість Свідомості рухатися всередину і у глибину, розкриваючи та усвідомлюючи приховані всередині нас Інтелектуальні та Духовні здібності. І одночасно втілювати і реалізовувати їх у нашій повсякденній діяльності. Тобто рухатися назовні і вширь, освоюючи все більше життєвого Простору. Реалізується Принцип: "Що всередині, те і зовні" або "Як Розумію і Вмію, так і Існую". Особлива увага в Школі приділяється феномену "Час". Знаходити Час, наповнювати його Змістом, стискаючи й концентруючи його, відчувати Теперішнє та Майбутнє, виходити в "Над-Часовий" Простір і так далі, усе це - основні Здібності, що характеризують Розуміння "Часу". Це дозволяє різко збільшити Потік Розуміння, його швидкість і управляти ним. Концентруватися на самому Суттєвому та Насущному на даний момент, що дозволяє отримувати якісно інші результати Діяльності, створювати Інноваційні продукти, оволодівати іншого роду Знаннями. Для цього в Школі використовується 4-х рівнева модель Управління та Усвідомлення.

Діяльність школи

Навчання «Технології  Розуміння»

Платформа «Таланти та Інновації»

Індивідуальне консультування

Консалтинг організацій

Проекти

"Школа розвитку Розуміння" - це про Технології Розуміння, де використовується чотирьохрівнева концепція. Вона складається з Мислення на Трансцендентальному рівні, нижче знаходиться Концептуальний рівень, ще нижче - Стратегічний рівень, і завершується Оперативний або щоденний рівень Мислення.

Трансцендентальний менеджмент

Концептуальний менеджмент

Стратегічне
управління

Оперативне
управління

Інструменти та Здібності Мислення

Еволюційна
Свідомість

Еволюція
систем

«Знання та Технології
розуміння»

Знанієва
Організація

«Технології розуміння
та Інновації»

Інноваційне
мислення

«Технології розуміння
та Прибуток»

Ефективне
мислення

bottom of page