top of page

Технології Розуміння. Вступ.

Оновлено: 18 лист. 2023 р.

Примітка. Техноло́гія (від др. -грец. τέχνη «мистецтво, майстерність, уміння» + λόγος — слово; думка, смисл, поняття) — це сукупність методів і інструментів для досягнення бажаного результату; у широкому сенсі — використання знань для вирішення практичних завдань.(Вікіпедія)

Чому тема Розуміння, і ще більше – Технології Розуміння, з мого погляду, є надзвичайно важливою? Що в ній такого привабливого, що спонукає мене поглиблюватися в цю сферу протягом багатьох років? На якій підставі я вважаю, що це може бути необхідним ресурсом і навіть значно більшим? І навіщо "Вступ"?

Останнє запитання не викликає труднощів. Для того, щоб визначити аудиторію, для кого Мислення та Розуміння є професійною та життєвою необхідністю, і вже сформувався смак до Мислительної діяльності. Також для тих, хто щиро бажає зрозуміти цю область, та готовий витратити зусилля, без цього ніяк. Ця субстанція надзвичайно тонка і так просто до себе не підпускає. А тут ще технологічність як майстерність і мистецтво, що має на увазі і управління нею! "Вступ" ще використовується для того, щоб встановити ментальний зв'язок, бути в спільному смисловому просторі, відчувати "свого" читача та звертатися до нього, але на початку - познайомитися. "Вступом" також користується той, хто вводить у певну область, знайомить, показує, тобто виступає провідником...

Тому я одразу переходжу до суті справи. Для цього розпочну з обґрунтування, чому Розуміння є "точкою прикладення зусиль", джерелом розвитку живих систем, об'єктом управління та інвестування.

Сфери, де Здібність глибоко розуміти має гостру необхідність і постійно вимагається як ресурс це - управління, навчання, творча діяльність, вирішення складних завдань, проектування, виробництво знань та інші. Скрізь, де потрібно отримати інсайт, проникнути в суть, розглядати нову перспективу, вирішити складні завдання, отримати оригінальні та нестандартні рішення, освоїти мудрість. Там де потрібна ефективність, інноваційність та сталий розвиток. А в критичних ситуаціях, в часи криз або війни, "Розуміння" стає опорою, яка допомагає стояти на ногах і відповідати на питання "Бути чи не Бути?". А якщо "Бути", то Яким?

Щоб наблизитися до цього явища і розпочати його розкриття, я пропоную розглянути його з трьох сторін - Ізначальності, Сучасності, Практичності. Для чого це? Щоб спрямувати наше Пізнання (Дослідницький намір) на Суттєвість, та перетворити його в Насущність (Постійний попит), а потім зробити Практичним і застосовним.

Ці три принципи, як і інші, будуть зберігатися та розкриватися в подальших статтях. У "вступі" вони природно будуть показані у першому наближенні - адже ми ознайомлюємося! До речі, в українській мові існує слово "ознака", яке позначає властивості та особливості предмета, включаючи суттєві. Знайомитися - це означає виявити або представити ознаки Об'єкта у вигляді знаків, бажано суттєвих.

Різницю між Знаками, Поняттями, словами у мовленні та Об'єктом, Явищем можна зобразити на схемі.Ця схема також позначає на необхідність повернутися саме до Об'єкту. У нашому випадку цей об'єкт - "Розуміння", таким, яким він є насправді, і досліджувати саме його. А не слова, що його описують, або думки інших людей "про це". Тому "погуглити" - це ще не розуміти, прочитати - це ще не осмислити і тим більше не осягнути.

Отже, спочатку нам потрібно освоїти здатність Розрізнятися у Змістах, Значеннях, Смислах слів та понять.


Вправа:

Розрізнити, використовуючи тлумачні словники та інші джерела. За якими ознаками, критеріями Ви розрізняєте ці поняття?

Мал. Розрізнення понять


Після виконання вправи, в якій ви здійснили певні Мислительні Дії, стає очевидним, що ваше початкове уявлення про "Розуміння" та його сучасний стан суттєво відрізняється. Це залежить від вашого здатності розрізняти Значення.

У подальшому я буду створювати схеми, демонструючи таким чином причинно-наслідковий зв'язок Мислення - Мовлення, Мислення - Текст, Мислення - Образ, Мислення - Зображення. Це також відображає первинність, "ізначальність" Мислення до всіх цих Ефектів. Щоб взагалі освоювати Технології Розуміння, потрібно навчитись відстежувати (рефлексувати) когнитивні процеси, моделі, стратегії, концепції або інакше Мисле-Діяльність людини.

"Розрізнення" - це один із фундаментальних когнітивних (пізнавальних) процесів. Свідоме освоєння та засвоєння такого роду процесів і операцій приведе нас до розвитку мислительних здібностей або розвитку Інтелекту. Вони будуть виступати Інструментами Мислення, а на їх основі визначатиметься Інструментарій для Розуміння.

Важливо розуміти не лише те, Що пише будь-який Автор, але і те, Як він мислить, коли формулює свої думки. До речі, саме так працює штучний інтелект, зокрема чат GPT, через виявлення і вдосконалення мислительних структур і перетворення їх на алгоритми. Повертаючись до "Принципу Ізначальності". Він позначає метод мислення, пізнання, який розкриває Причини, ще краще Першопричини, Начала, перші Імпульси, Джерело, Основи, Передумови, Основні положення, Принципи, Зерно, Суть. Звідки що взялося, з'явилося, виникло чи виникає, народилося чи народжується, з'явиться чи виникне.

Цей принцип вказує на початковість, як на “точку відліку”, на перший момент, крок, етап.

Він також звертає нашу увагу на те, що існувало с самого початку, у тому числі на одвічність і віковічність.

“Принцип Ізначальності”дозволяє виявити “Що" передує, "Що" знаходиться Перед чимось і породжує його”. Виходячи з цього принципу ми можемо поставити запитання "Що є Причиною виникнення чи породження?" і дослідити, розкрити зміст цієї Причини.

Такий породжуючий Причинно-Наслідковий зв'язок будемо називати "генетичним". Визначаючи такого роду причинно-наслідкові зв'язки, що ведуть до Начал, Основ, Первинності, Початку, ми починаємо справді розуміти щось не поверхнево, а значно глибже.

Зверніть увагу, є різниця між породжуючим причинно-наслідковим зв'язком і факторами, умовами, впливами. Головне - виникнення, народження має відбутися, має з'явитися Новий об'єкт.

Коли я стверджую "Розуміння - це основа Розумності", то це не тавтологія, я маю на увазі дуже суттєві відмінності. Мислення робить, як мінімум, два основні рухи до начальних Основ.

Мал. Модель "Що знаходиться До, Перед і породжує". Мислення спрямоване на визначення Генетичних (породжуючих) причинно-наслідкових зв'язків. Показані червоною стрілкою. Колами зображені події, явища, процеси. Різні кольори вказують на відмінності в змісті.


У іншій моделі "Ядерній" наше спрямування пізнання рухається до Центру.

Мал. "Ядерна модель пізнання". Початок, Джерело, Основи, Зерно всередині об'єкта або системи. Породжуючі причинно-наслідкові зв'язки виходять зсередини ядра.


Також існують інші способи виявлення Начал, Основ, про які ми поговоримо пізніше і в наступних статтях.

Отже, підемо далі. Розуміння - це не стільки основа Розумності, скільки сама Здібність Розуміти є Началом Розуму, робить нас Розумними істотами, тобто Homo Sapiens. Підкреслюю, це не сама Здатність до Мови, не Праця - робота, не вроджена, біологічна Здатність до Мислення. Те, що раніше було основними характеристиками, ознаками визначення "хто і що є людина". Без Розуміння вони мало що значать. Штучний інтелект добре розмовляє, вже освоїв безліч професій і прекрасно "мислить", але він - не є Homo Sapiens. Зміни відбулися в самій суті - "Хто ми? Звідки ми йдемо? І куди?" Тому нам, як людям, належить переосмислювати "Хто і Що є людина по суті" і надавати інші визначення, старі значення вже не відповідають часу, дійснїсть вже інша. Зміни стосувалися Основ, Передумов, Суті нашого Ядра. (Ядерна модель мислення)

Потрібні нові Смисли, Сенси і Значення. І сама Здібністсть їх Народжувати.

"Досвідчений" читач, пробігши очима до цього місця, може сказати: "Чому так багато слів, скажіть, що таке розуміння, і справі кінець!"...

Відповідь на малюнку.


Мал. Співвідношення Розумності, Розуміння та Здібності Розуміти.

Зверніть увагу, я не поспішаю надавати визначення щодо "Розуміння". Вони будуть "пізніше", коли ми увійдемо, доторкнемося і відчуємо на власному досвіді "Що означає розуміти", "Що таке здібності розуміти", "Що таке технології розуміння" і "Як керувати цим". А поки я ділюся своїми висновками, які були отримані "звідти", куди ми йдемо. Отже, Дар Розуміння дає нам смисл життя і визначає нашу долю, надає можливість жити і, що найголовніше, "як жити". Це не пафос. В пафосі немає змісту - слова порожні, в них немає сенсу, і тим більше Практичності. (Пам'ятаєте третій принцип) Думаю, на цей момент коло читаючих скоротилося, але концентрується, згущується, ущільнюється ядро мислячих. Якщо поставити прості запитання: "Чим люди відрізняються від тварин (хоча тут є заперечливі моменти)", "дорослі від дітей", "цивілізованість від нецивілізованості", "мудрість від глупоти", "тямущість від тупості" і так далі. Чому окремі представники людства створюють геніальні шедеври, якими захоплюються через століття і тисячоліття, а іншим це не під силу, і навіть не сприймається, і, більше того, знищуються? В короткій і суттєвой відповіді - різниця в Здатностях Розуміння. Те, що ми осягнули і освоіли, у яких областях ми розібралися, що стало доступним, а що ні, все це результат Розуміння і Нерозуміння. Те, що ми не розуміємо і, відповідно, не вміємо, тим і не користуємося, те й не маємо.

Наші індивідуальні розуміння і вміння, а також розуміння (відкриття) та здібності (таланти) інших людей, які ми використовуємо, визначають нашу якість і характер життя. При цьому для нас зовсім не важливо, коли відбулося розуміння (інсайт, освітлення) і в кого саме. Чи то винахід колеса, електрики, двигуна, смартфона, вакцини від COVID та багато іншого, ми просто користуємося результатами цих Прозрінь у вигляді предметів, виробів, товарів, ресурсів зараз, в даний момент. Ми не замислюємося, що живемо передусім у світі чужих, а потім вже власних розумінь. Ми знаходимося в глобальному ланцюзі, потоці розумінь, перетворених на Знання, які існували до нас, потім передаються нам, ми щось з цим робимо, а потім передаємо наступним поколінням, і ця циклічність триває і триває. А тепер уявімо хоча б на мить, що цих Розумінь (Прозрінь) до нас не було. Як би виглядав світ?.. Ну як уявили? Дикість, мрак... А труд був би яким?... М'яко кажучи, не легким. Існування в такому світі - не дуже приємне. А якщо ми помислимо ще більш радикально і уявимо, що Розумінь зовсім не існує? ... Уявили?.. Розумність зникає або дуже-дуже примітизується. Світ залишається, але вже без нас. Ми дійсно можемо оцінити Цінність і Важливість чогось, коли втрачаємо або коли це зникає.

Про що я. Перш за все, щоб ми поглянули на Розуміння як на цивілізаційну, еволюційну Цінність чи Благо. Взагалі, як на фундамент, основу для існування. Якщо перефразувати слова німецького філософа М. Хайдеггера на доступну, звичайну мову: "Як розуміємо - так і існуємо" або "Як ми розуміємо - так і живемо". З усіма витікаючими звідси труднощами, радощами, втратами, придбаннями, розчаруваннями, надіями та успіхами.

Ці думки можна узагальнити у формі простої схеми, де стрілки позначають генетичний зв'язок причини і наслідку.

Розуміння перетворюються на Знання (Навички, Вміння), що дозволяє отримувати конкретні результати: продукти, ресурси, методи, технології та інше. Коротко кажучи: Зрозумів - Знаю - Вмію Робити (Застосовувати) - "Знаю Як" (Know How). Нам належить визначити, як проходять процеси розуміння, а потім яким чином їх перетворити на Знання. Наступним важливим моментом є зберігання Знань і їх передача. Зазвичай передача відбувається у формі навчання та засвоєння, здається, все досить очевидно. Проте є один суттєвий момент: для того, щоб Знання було передано, їх повинен хтось прийняти. І для цього він повинен їх зрозуміти. Незрозумілі знання мають мало толку - вони мертві, їх повинен хтось оживити своїм розумінням і застосувати. І цей цикл повторюється знову і знову, тисячоліттями. І в цьому сенсі він вічний, як "Ізначальний" по суті. У цьому ланцюжку ключовим процесом, каталізатором, рушійною силою є розуміння. Якщо ще глибше, то навички розуміння, а якщо придивитися уважніше - то методи, інструменти або технології розуміння.

Мал. Цикл Розуміння - Знання - Розуміння. Око зі стрілкою вказує, куди нам варто уважно подивитися і спосіб сприйняття.


І відповідно, якщо немає Розуміння, то

Відсутність Розуміння і, як наслідок, відсутність Знань також призводять до результату. Проте якого?

Якщо уходять Знання і втрачаються Технології Мислення та Розуміння, то цивілізації примітивізуються і зникають.

Одного разу, готуючись до тренінгу-семінару, де мали моделювати та аналізувати мислительні конструкції німецького філософа Г. Гегеля, я побачив, що електронна версія тексту була скорочена порівняно з книжковим виданням. Суттєві місця були пропущені. Схоже, хтось вирішив "прибрати" частину тексту, можливо через обмеження місця в пам'яті. Проте в таких книгах містяться не лише Ідеї, але й Алгоритми, Методи, Способи Розуміння, багато з яких є основою європейського способу мислення та цивілізації загалом. Якщо підхід до електронних версій книг залишиться незмінним, а попит на друковані книги буде зменшуватися, існує ризик втрати фундаментальних Знань та Розумінь. Використовуючи "Вступ", я не можу не сказати про те, що в "Школі Розвитку Розуміння" ми практикуємо виявлення мислительних конструкцій, стратегій мислення та способів сприйняття надзвичайно обдарованих і геніальних людей. Цей метод називається "Моделювання стратегій мислительної діяльності". Є цікаві розробки "когнітивних моделей" таких видатних мислителів, як Платон, Арістотель, Д. Бруно, Ф. Ніцше, Г. Гегель, Е. Гуссерль, М. Хайдеггер та інші. Учасники "Школи" особливо надихаються розкриттям способів сприйняття та мислення видатних художників і скульпторів, таких як Л. Да Вінчі, Мікеланджело, Дж. Берніні, Караваджо. І, звісно ж, не можна не згадати про абсолютно неординарне мислення та сприйняття К. Кастанеди, дослідження "когнітивних моделей" якого розкриває розуміння неймовірних можливостей людської свідомості. Досліджуючи, Як "Великі Майстри" мислили і досягали Розуміння, починається формування власного набору інструментів, які допомагають розуміти те, що раніше було недоступним. Тому я поділюсь своїми напрацюваннями, а також учасників "Школи Розвитку Розуміння" стосовно Методів і Принципів. А зараз у "вступі" надаю короткий огляд того, що буде розглянуто в наступних статтях і Як слід підходити до цього Феномену для подальшого його розуміння і практичного використання. На замітку. "Принцип Ізначальності" як метод пізнання дуже продуктивно використовували Е. Гуссерль і М. Хайдеггер, а також раніше Платон і Арістотель. Залишалося "лише виявити" його в їхніх текстах і зробити його технологічно придатним для використання. В назві і змісті цього принципу міститься ще багато чого, що буде розкриватися поступово. Це дійсно дивовижно та незвично!... А поки що ми продовжуємо використовувати цей "Принцип" для пояснення початкових речей, необхідних для "Введення"(Вступу). Тому ми поставимо питання: "А що знаходиться перед Розумінням чи Не Розумінням і породжує їх?" Щоб щось Розуміти, спочатку ми повинні це Сприйняти.

Мал. Відповідність Сприйняття і Розуміння

На перший погляд здається що Сприйняття є причиною для Розуміння, адже воно стоїть раніше і впливає. Але тут є цікавий момент. Чи породжує будь-яке Сприйняття Розуміння? Чи все, що сприймається те розуміється, і наскільки? І що потрібно зробити, щоб його розуміти?

Пам'ятаєте приказку зі школи, яку вчителі говорили, коли учні не могли зрозуміти щось в підручнику? "Дивитись в книгу - і бачите..." Правильно! Бачите Знаки. Тільки зараз замість книги - екран комп'ютера або телефона. Ці Знаки ще потрібно Інтерпретувати або розшифровувати, наділити їх Змістом та Смислом. Але навіть це ще не все. Наші уявлення про об'єкт, отримані в результаті Сприйняття та інших мислительних процесів, чи вони відповідають Дійсності? І якщо ні, чи ми зможемо це назвати Розумінням?

Тому важливо привести Сприйняття (Уявлення) у відповідність з Розумінням. Цей момент має надзвичайно велике значення!

Особливо це необхідно при роботі з управлінням: організаціями, бізнесом, будь-якими системами. Де невідповідність між Сприйняттям і Розумінням - "Ілюзорність" може коштувати дуже дорого і має конкретну вимірювану вартість.

Ще раз повторюсь: ілюзії, неадекватність, неосвічененість та глупота мають конкретну вартість (ціну) - збитки, втрати, аж до руйнування систем. І це ще в найкращому випадку!

І навпаки, адекватне Сприйняття та глибоке Розуміння через Знання призводять до конкретного продукту і вимірюваного результату - до доданої вартості і Прибутку (у дуже багатьох смислах), до нових технологій та Інновацій, і головне - до Розвитку.


Мал. Причинно-наслідковий зв'язок між Сприйняттям, Уявленням та якістю Розуміння.


Тобто ми весь час знаходимося між "Не – Розумінням" та "Розумінням" до якогось об'єкта чи явища. Між "Невідомим" та "Відомим", "Не Визначеністю" та "Визначенністю", "Не Ясним" та "Ясним," “Темрявою” та “Світлом”, Хаосом та Порядком До речі, древньогрецькою "Хаос" - розкриватися, розверзатися. Протилежний йому "Космос" - порядок, гармонія. Як працювати з Хаосом чи Складністю про це далі та в наступних статтях. Це один із ключових напрямів діяльності "Школи Розвитку Розуміння" (Нагадую ми у “Вступі”). Можна зобразити це у вигляді Шкал із проміжними станами:

Мал. "Метод Шкалювання" для визначення Стану того хто Пізнає по відношенню до Об'єкта


Використовуючи метод Шкалювання, ми можемо визначити, де ми знаходимося по відношенню до Об'єкта і в якому ми Стані, Положенні. Якими критеріями оцінки користуватися, які характеристики властиві кожному Стану. Це дає можливість вирішити як до нього підходити, яким інструментом Пізнавати і які дії, операції виконувати. З цієї схеми видно, що Розуміння - це динамічний Процес Переходу з одного Стану в інший, причому з різними характеристиками. Ми постійно перебуваємо поруч з "Не Розумінням", стикаємося з ним, воно нам протистоїть або ми перебуваємо в ньому. "Не Розуміння" є природнім і постійним атрибутом нашого життя. Питання в здатності його розрізняти і потім перетворювати в "Розуміння".


Вправа.

Виберіть кілька Об'єктів для Розуміння і визначтеся, використовуючи "Метод Шкалювання", де ви знаходитеся щодо них. Спробуйте вибрати Об'єкти так, щоб були ті, які ви вважаєте, що розумієте добре, розумієте "не дуже", розумієте погано, зовсім не розумієте. Сфери можуть бути різні: бізнес, проект на роботі, текст, поняття, навчання, ситуація, відносини і т.д. Скрізь, де ви увійшли у відношення Розуміння - Об'єкт.

В чому відмінність цих Станів? За якими Критеріями ви розрізняєте ці положення? Які характеристики кожного Положення? Як відрізняються ваші Уявлення по кожному Об'єкту? Якими поняттями, словами ви описуєте ознаки Об'єкта із цих різних Положень ? Можливо, у вас з'являться інші Шкали, ніж на малюнку, це добре. Мета вправи - почати розрізняти Стани, Положення "Не-Розуміння" і "Розуміння" та визначитися, як ви це робите зараз.


Якщо ви виконаєте вправу, ви побачите таке явище. Здавалося б, рухайся собі із “Темряви” у “Світло”, розумій собі на здоров’я, просвітлюйся скільки душа забажає; займайся творчістю, роби відкриття та створюй інновації. Але ні! Щось не дає, міцно тримає, щось не пускає! І потрібно докладати зусиль і часто не малих, залежно від того, Що доводиться розуміти. І не завжди, і не у всіх цієї Сили (Енергії) вистачає.

Звідси слідує висновок, що

Подолаюча, розмикаюча Сила, що виводить за Межі себе самого або системи (організації) називається Трансцендентальною Силою.

І в цьому контексті Розуміння - це Сила Духу.

Саме таке Розуміння, яке "виводить за Межі", є об'єктом вивчення та освоєння в "Школі розвитку Розуміння". Саме ця Трансцендентальна Сила зображена на логотипі Школи на сайті.


Для чого Розуміння розглядається як "Вихід за межі" або в контексті Трансценденції? Для того, щоб відкрити нове поле Можливостей, Ресурсів, Здібностей. Пам'ятаєте, ми говорили про рух, проникнення до Начала, Первинності, Зерна, Сутності в "Ядерній моделі" пізнання? Отже, ця "модель" перетворюється в здатність Бачити, відрізняти і подальше розуміти Потенціал та приховані Можливості як окремої особи, так і систем (організацій) взагалі. Виділяти Таланти і Hi-Po (високий потенціал) в організаціях та інвестувати в них, прикладати зусилля з високою точністю та ефективністю. Розумно задіяти мислительні здібності людей там, де потрібен "прорив" або зростання доданої вартості (збільшення прибутку, розвиток систем, інновації, вирішення складних завдань). Відчуваєте різницю між "керувати людьми" і "керувати мислительними здібностями" людей? "Керувати собою" і "керувати власною Мисле-діяльністю"? А якщо ще витонченіше - "керувати Мисле-діяльністю ефективно"?

Мал. Трансценденція і Ресурси, Можливості.


Пізнавальний рух всередину з подальшою Трансценденцією ("виходом за Межі") формує особливий - Сутнісний Погляд. Цей погляд дозволяє витягти суттєве, закономірне, принципово важливе, необхідне в даній ситуації (насущне).

А зараз, коли ми вже трошки прояснили підходи, які будуть використовуватися в статтях і застосовуються в Школі, ми можемо поглянути на визначення "розуміння". Одне з класичних в тлумачному словнику стверджує: "Осягати, схоплюючи розумом,

усвідомлювати ідею, зміст, значення чого-небудь написаного, прочитаного, сказаного і таке інше." А також "Пізнавати закономірності, проникати в суть якого-небудь явища, процессу". Саме це осягати Ідею, проникати в Суть явища, пізнавати Принципи та Закономірності і визначає глибину і обгрунтованість самого процессу Розуміння та його Результат. Цей рівень де відкриваються Основи, Cуть, Передумови, розробляються Ідеї і породжуються Смисли називається Концептуальний або Сутнісний. На відміну від поверхневого рівня.

Отже, наступні статті, тексти і сама організація сайту розглядаються ще в таких Контекстах (Ракурсах) - Індивідуальний, Корпоративний, Концептуальний (Сутнісний). Це дає можливість використовувати Сутнісний Погляд як на індивідуальному рівні, так і в організаціях, командах, спільних проектах.


Якщо в Індивідуальному контексті основне питання звучить: "Як Я розумію Це (Об'єкт, Явище, Подію)?", то в Корпоративному або соціальному контексті питання буде сформульоване так: "Як Ми розуміємо Це?" Або "Як розуміють Це в організації, компанії чи проектній команді?" Яке змісту має таке Розуміння? На чому воно ґрунтується? Наскільки це Розуміння адекватне Дійсності? Ви, сподіваюсь, вже бачите, що такий підхід дозволяє підняти цілі шари Обмежень, таких як: Стереотипи, Шаблони, Автоматизми, Поверхневість, Непроясненість, Різночитання, Ілюзорність та інше.

Коли ми говоримо про Розуміння, то звісно виникає Питання - Хто розуміє? Що розуміє? Як розуміє?

Про це задовго до нас знали ще древні греки із їхньою ідеєю "Пайдейї". Де "Розуміння" має освітній, формоутворюючий, трансформаційний характер. Давньогрецькі мислителі ставили питання так: "Як мені слід змінити себе, щоб відкрилась Істина?" Піднятися до таких висот не просто. Вони ставили Істину об'єктом пізнання.

Проте ми можемо використовувати цю потужну ідею в нашому контексті, адже Ідеї виходять за межі часу.

Вправа.

Сформулюйте питання щодо Ваших об’єктів пізнання та розуміння, використовуючи модель “Хто?”, “Що?”, “Як?”

Приклади:

a) Для підприємця. Які інструменти Розуміння (Як?) я (Хто?) використовую, щоб виявити “Механізм генерації прибутку” (Що?). Простіший варіант "Як саме мені потрібно помислити, щоб виявити ...?"

б) Для Організацій. Проектних команд.

"Яким чином (Як?) нам (Хто?) потрібно переосмислити взаємовідносини з замовником (Що?), щоб вийти на рентабельний довгостроковий проект (Що?)? Як ми будемо це робити - "Переосмислювати"?

в) Для Викладача, Учня, Студента.

Які інструменти Пізнання (Як?) мені (Хто?) необхідні, щоб освоїти цей Предмет (Що?)?

Намагайтеся виконати це вправу на основі того, що Ви зрозуміли в тексті та наявних у Вас Знань. Використовуйте Індивідуальний та соціальний (корпоративний) ракурс. Які нові області відкривають Ваші запитання? Куди ви ще не дивилися? Спробуйте використати Інструментарій, наведений у цій статті: Розрізнення понять, Питання - Відповідь, Об'єкт - Знак, Об'єкт - Уявлення, Методи "Що знаходиться Перед і породжує", Ядерна Модель, Генетичні Причинно-Наслідкові зв'язки, Шкалювання.

Можливо, на цьому етапі у вас вже починають прояснюватися області (об'єкти пізнання), які були затемнені, і ви визначили, які саме це були обмеження. Можливо, ви вже отримали великі Осяяння (Інсайти). Знання та досвід у всіх читаючих різноманітні, глибина і якість виконаних вправ також будуть різнитися. Це є нормальним.

Головне - мати Намір (Силу) для Розуміння.

Тут, у "Вступі- Введенні", я не лише показую, про Що буде йти мова у наступних статтях, але і як саме вони будуть викладені (питання, схеми, вправи, Ваш зворотній зв'язок у чаті або, якщо буде потрібно, буде відкритий форум). Деякі інструменти Розуміння я вказав явно, інші потрібно знайти самостійно. Продовжуємо ознайомлюватися!


Отже, Розуміння - це не лише

Але це ще й

Не випадково я зазначив раніше про позачасовість Ідей, Концепцій; настав час переходити до Принципу "Сучасність". Безумовно, ми повинні розібратися та відповісти на деякі питання: "Що таке Сучасність?" Та які основні, суттєві характеристики їй властиві? Чим цей період відрізняється від інших періодів, в чому його особливості? І найголовніше - як взаємодіє Мислення та Сучасність. Або що таке "сучасне мислення", якими характеристиками воно повинно володіти? Які "Розумові здібності" потрібно розвивати у "цей період", щоб бути йому Адекватним?


Спробуємо уявити собі таку повсякденну картину. "У кафе сидять дві людини. Вік не дуже відрізняється, звичайний одяг, відповідний часу та їхнім смакам, однакове стандартне меню, на столах у кожного комп'ютер та телефон останнього випуску. На перший погляд нічого особливого... Але між цими людьми сотні років". Вони можуть знаходитися у різних смислових просторах; їхня Реальність та Уява про світ можуть знаходитися на космічних відстанях одна від одної. Цю відстань визначила їх Понятливість та пройдені Поняття. Здається, майбутнє матиме такі "екзистенційні" характеристики. І воно вимагатиме зовсім інших Знань.

(Продовження буде)


35 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page